Członkowie Koła

Członkowie Towarzystwa Myśliwych w czasie uroczystości 125-lecia Koła (rok 2005).

Lista członków

(wg kolejności wstąpienia do Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie)

Lista członków

wg kolejności wstąpienia

do Towarzystwa Myśliwych w Rzeszowie

Stan na dzień 1 kwietnia 2018 r.

1.  Janusz Solarski – członek nadzwyczajny PZŁ od 1947 r., członek zwyczajny PZŁ i Towarzystwa od 1948 r., selekcjoner od 1954 r. nr upr.124, sekretarz Koła 1961-1963, łowczy od 1963 do 1981  i od 1983 do 1991, członek Komisji Wyceny Trofeów WRŁ 2 kadencji do 1990 r: odznaczony Brązowym, Srebrnym (1969 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (1977 r.) oraz „Złomem” (1988 r.), a także medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny”, ponadto Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987 r.). W roku 2008 odznaczony MEDALEM Św. HUBERTA.

2.  Tadeusz Rydz – członek PZŁ  i Towarzystwa od 1952 r., selekcjoner od 1961 roku,  podłowczy od 1968 do 1972, przewodniczący i członek KR Koła od 1990 do 1996,  członek Komisji Wyceny Trofeów WRŁ od 1981 do 1990r.; odznaczony Brązowym (1965 r.), Srebrnym (1969 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej ( 1990 r.), medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” (20.09.1998 r.).

3.    Marek Rogozińskiczłonek PZŁ od 1956 r., Towarzystwa od 1956 do 1966 i od 1972 roku, selekcjoner od 1959 r., członek PRŁ w Nowym Sączu 1974, z-ca członka WRŁ w Rzeszowie od 1974 do 1985, członek WRŁ w Rzeszowie od 1985 r. - nadal, a od 1995 prezes ORŁ - nadal,  przewodniczący Zarządu Koła od 1985 do 2005 r., członek NRŁ od 1995 - nadal, odznaczony Brązowym (1975 r.), Srebrnym (1990 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (1994 r.) oraz ZŁOMEM (1999 r.), a także  Medalem Św. Huberta (1998 r.) oraz medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny”, ponadto za zasługi na łowieckiej niwie - Złotym Krzyżem Zasługi ( 1998 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.); w listopadzie 2014 r.  XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ  w dniu 12.09.2015 r. nadał Koledze Markowi godność Honorowego Członka Polskiego Związku Łowieckiego.

4. Józef Radoniewicz – członek PZŁ od 1964 r., Towarzystwa od 1970 r., selekcjoner od 1966 r., przewodniczący Komisji Kynologicznej WRŁ od 1973 do 1976, członek przewodniczący Zarządu Koła od 1983 do 1988, członek WRŁ od 1980 do 1991, w tym wiceprzewodniczący WRŁ od 1986 do 1990, przewodniczący KR Koła od 1988 do 1991, wiceprzewodniczący Zarządu Koła od 1991 do 1997, sędzia OSŁ w Rzeszowie od 2005 r. – 2010r.; odznaczony Brązowym, Srebrnym (1973 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej ( 1980 r.) oraz Najwyższym Medalem Zasługi Łowieckiej  ZŁOM (1994 r.), a także medalem „Za zasługi dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” i Medalem św. Huberta (wrzesień 2008 r.).

5.  Bronisław Soboń - członek PZŁ od 1961 r.,  Towarzystwa od 1971 r., selekcjoner od 1964r., w latach 1965-66 członek Powiatowej Rady Łowieckiej w Kłocku, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2005 r.).

6.  Andrzej Lubowicz – członek PZŁ i Towarzystwa od 1969 r., selekcjoner od 1972 r.

7. Jarosław Janeczko –  członek PZŁ  i  Towarzystwa od 1 stycznia 1974 r., selekcjoner od 1976 r.,  członek i przewodniczący KR od 1991 do 1997 r., wiceprezes Zarządu Koła od 2005 r. – do nadal, odznaczony:  Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2006r.),  Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (2014 r.), Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

8. Jerzy Solarski - członek PZŁ i Towarzystwa od 1 stycznia 1974 r., selekcjoner od 1976 r; sędzia WSŁ od 1981 do 1990 i od 2000 r. do 2005 r., prezes WSŁ 1990-1991 i od 2002 do 2005 r., od 2005 r. sędzia Głównego Sądu Łowieckiego, sekretarz Koła 1982-1983, wiceprezes Zarządu Koła od 1997 do 2005 r., prezes Zarządu Koła od 2005 r. - do nadal., dznaczony: Brązowym (1986 r.), Srebrnym (1998 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (2004 r.), „Medalem za zasługi dla łowiectwa Rzeszowszczyzny”. Odznaczony najwyższym odznaczeniem ZŁOM - lipiec 2012 r.

9.  Andrzej Smalec – członek PZŁ i Towarzystwa od 1974 r., selekcjoner od 1979 r, członek KR. Koła 1981-1983.

10.  Karol Ungeheuer – członek PZŁ i Towarzystwa od 1975 r., selekcjoner od 1978 r., zastępca Przewodniczącego ZO PZŁ w Rzeszowie od 2000 r. do 2005 r., Przewodniczący Komisji Trofeów  Łowieckich, łowczy Koła od 2000 r.  – do nadal, odznaczony Brązowym (1998 r.),  Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (2004 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (maj 2010 r.), Medalem św. Huberta (wrzesień 2008 r.), a także medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.). 

11. Wojciech Solarski – członek PZŁ i Towarzystwa od 1977 r., członek Komisji Trofeów Łowieckich, selekcjoner od 1980 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2000 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (styczeń 2008 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015r.), Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010r.).

12. Jerzy Soboń - członek PZŁ  i  Towarzystwa od 1980 r.

13. Tomasz Sołtys – członek PZŁ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1984 r., odznaczony Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

14. Jan Czaja – członek PZŁ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1984 r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2007r.)

15.  Jacek Jasiński – członek PZŁ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1988r.

16. Janusz Smalec – członek PZŁ i Towarzystwa od 1980 r., selekcjoner od 1984r.

17.  Roman Soboń – członek PZŁ i Towarzystwa od 1982 r, członek KR Koła od 1991 – do nadal, z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ 1986-1990. Odznaczony Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.); od czerwca 2014 r. - sędzia OSŁ w Rzeszowie, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015r.).

18.  Bogdan Fröhlich – członek PZŁ od 1980 r., Towarzystwa od 1982 r., selekcjoner od 1984 r, członek Komisji Kynologicznej WRŁ 1986-1990.

19.  Andrzej Draus – członek PZŁ i Towarzystwa od 1984 r., członek Komisji Hodowlanej i Trofeów Łowieckich, selekcjoner od 1991 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej ( 1993 r.),  Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (2001 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (maj 2010 r.) oraz Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.)

20.  Marek Fröhlich – członek PZŁ i Towarzystwa od 1984 r., selekcjoner od 1988 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (styczeń 2008 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej ( maj 2016 r.) oraz Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

21. Janusz Jachczyk - członek PZŁ i Towarzystwa od 1984 r., selekcjoner od 1991 r. Od 1 grudnia  2012 r. prowadzi witrynę internetową Koła, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej  (listopad 2017 r.)

22. Józef Lipiński – członek PZŁ i Towarzystwa od 1984 r., selekcjoner od 1987r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2001 r.).

23. Józef Pliś – członek PZŁ od 1978 r., Towarzystwa od 1984 r.,   selekcjoner od 1981r., Podłowczy 1988-1991, łowczy od 1991 do 2000 r., wiceprzewodniczący ZO PZŁ od 1995 r. do 2000 r., członek Komisji Hodowlanej i Trofeów Łowieckich, odznaczony Brązowym (1993 r.),  Srebrnym (1998 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (2004 r.) oraz medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny”.

24.  Andrzej Kloc – członek PZŁ i Towarzystwa od 1976 do 1979   oraz od 1984r., selekcjoner od 1987 r.

25.  Wojciech Bieniasz – członek PZŁ  i  Towarzystwa od 1985 r., selekcjoner od 1989 r., podłowczy od 1991 r. do 2005 r., sekretarz Regionalnego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej; odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (1998 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (2006r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (grudzień 2013r.) oraz medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny”.

26.  Witold Chodziński – członek PZŁ i Towarzystwa od 1987 r., selekcjoner od 1991 r., sekretarz od 1997 do 2005 r. i ponownie od 17 kwietnia 2010 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2001 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015r.) oraz Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

27.  Marek Gubernat – członek PZŁ  i  Towarzystwa od 1987 r.

28. Waldemar Tokarski – członek PZŁ i Towarzystwa od 1987 r.,  selekcjoner od 1991 r., skarbnik od 1991 do 1999,  odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (1995 r.).

29. Zbigniew Dec – członek PZŁ i Towarzystwa od 1989 r., selekcjoner od 1994r., Wiceprzewodniczący  Komisji Kultury ORŁ w Rzeszowie, Sekr. Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej OR w Rzeszowie, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (wrzesień 2009r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (listopad 2014r.), a także medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.) oraz Medalem Św. Huberta - maj 2013 r.

30.  Stanisław Filipowicz – członek PZŁ i Towarzystwa od 1989r., selekcjoner od 1994 r. odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2006 r.).

31. Jan Banaś – członek PZŁ i Towarzystwa od 1992 r., selekcjoner od 1995 r. członek KR Koła od 2000 r. – do nadal, członek Komisji: Kultury i Promocji Łowiectwa, Komisji Strzeleckiej, członek Zarządu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2003 r.), Srebrnym Medalem Zasługi łowieckiej (wrzesień 2008 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (listopad 2014 r.) oraz medalem Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (listopad 2009 r.) i Medalem Św. Huberta - maj 2013r.

32. Kazimierz Kopeć – członek PZŁ i Towarzystwa od 1992 r., selekcjoner od 2016 r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2003 r.) i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (maj 2016 r.)

33. Wincenty Miąsik – członek PZŁ i Towarzystwa od 1992 r., członek Komisji Ochrony Łowisk,  podłowczy od 2005 r. – do nadal, selekcjoner od 1996 r. odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2006 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015 r.)   oraz Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

34.  Robert Mikulski - członek PZŁ i Towarzystwa od 1992 r.

35.  Stanisław Rząsa – członek PZŁ i Towarzystwa od 1992 r., selekcjoner od 1995 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2005 r.), Srebrnym  Medalem Zasługi Łowieckiej (maj 2016 r.)  oraz Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

36.  Roman Wiaderny – członek PZŁ od 1956 r., Towarzystwa od 1994 r., selekcjoner od 1961 r., członek Powiatowej Rady  Łowieckiej w Rzeszowie od 1965 do 1970, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (1969 r.) i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (1972 r.).   

37. Józef Gaweł – członek PZŁ i Towarzystwa od 1995 r., selekcjoner od 1998 r., odznaczony medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.) i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015 r.) 

38.  Zbigniew Pałka – członek PZŁ  i  Towarzystwa od 1995 r.

39.  Marek Zdeb – członek PZŁ i Towarzystwa od 1995 r., selekcjoner od 1998 r., członek Komisji Kynologicznej ORŁ od 2002 r. do 2010 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2002 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (wrzesień 2008 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015 r.) oraz Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

40.  Zbigniew Kacprzak – członek PZŁ i Towarzystwa od 1996 r., członek Komisji Marketingowo-Organizacyjnej, selekcjoner od 1999 r.; skarbnik od 1999 do kwietnia 2010 r. i od maja 2015 r. do nadal,  odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2003 r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (wrzesień 2008 r.) oraz Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (listopad 2017 r.), Odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

41. Józef Bigos – członek PZŁ od 1980 r., Towarzystwa od 1997r., selekcjoner od 1985 r., przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 2000 r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2001r.), Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej (styczeń 2008 r.) i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (listopad 2014 r.), a także medalem „Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny” (listopad 2009r.) 

42.  Marek Szczur – członek PZŁ i Towarzystwa od 1997 r., sekretarz od 2005 r. do kwietnia 2010 r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2010r.), Srebrnym  Medalem Zasługi Łowieckiej (2016 r.)

43.  Ryszard Józefczyk – członek PZŁ od 1985 r., Towarzystwa od 1999 r., selekcjoner od 1988 r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej  (2003r.).

44.  Ryszard Walas – członek PZŁ i Towarzystwa od 1999 r., selekcjoner od 1999r. odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

45.  Artur Krzywkowski –  członek PZŁ od 1982r., selekcjoner od 1985 r. członek „Towarzystwa” od 2002 r., odznaczony: Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty  2010r.), odznaką Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny (2010 r.).

46.  Adam Rogoziński – członek PZŁ i Towarzystwa od 2002 r.

47.  Edward Lech – członek PZŁ i Towarzystwa od 2003 r., selekcjoner od 2006r.,  kolekcjoner w Komisji Rewizyjnej Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej ZO PZŁ w Rzeszowie, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2012 r.)

48.  Antoni Bereś – członek PZŁ i Towarzystwa od 2003r., selekcjoner od 2006r.

49. Piotr Hajduk –  członek PZŁ od 2005 r.,  Towarzystwa od 2005 r.

50. Wojciech Konefał - członek PZŁ od 2005 r., Towarzystwa  od 2006 r., od 17 kwietnia 2010 r. do 16 maja 2015 r. skarbnik Koła, odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (luty 2015 r.).

51. Edward Sudoł - członek PZŁ od 2005 r., Towarzystwa od 2006r.,

52. Adam Zdeb - członek PZŁ od 2005 r., Towarzystwa  od 2006r., selekcjoner od 2009 r.

53. Paweł Kloc - członek PZŁ i Koła od 06.2007 r.

54. Mariusz Nykiel - członek PZŁ i Koła od 06.2007 r., selekcjoner od 2010r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (maj 2016 r.)

55. Piotr Smalec - członek PZŁ i Koła od 06.2007 r., selekcjoner od 2010r. odznaczony  Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej  (maj 2016 r.)

56. Zbigniew Rzepka - członek PZŁ i Koła od 11.2007 r., selekcjoner od 2012r.

57.  Zbigniew Gargaś - członek PZŁ od 2006 r., członek Koła od 11.2007 r., od 17 kwietnia 2010 r. kapelan Koła, selekcjoner od 2010r. odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (2013 r.)

58. Bogusław Kozubal - członek PZŁ od 2007 r., Towarzystwa od sierpnia 2008r., selekcjoner od 2010 r. odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej  (listopad 2017 r.) 

59. Marek Kozubal - członek PZŁ od 2007 r., Towarzystwa  od sierpnia 2008 r., selekcjoner od 2010 r., odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (maj 2016 r.)

60. Zbigniew Dziubek - członek PZŁ i Towarzystwa od sierpnia 2008r., selekcjoner od 2011r.

61. Tomasz Bida - członek PZŁ od stycznia 2009 r., Towarzystwa od 1 kwietnia 2009 r.

62. Edward Szybisty - członek niemacierzysty Towarzystwa od  1 kwietnia 2009r.

63. Zbigniew Porada - członek niemacierzysty Towarzystwa od 1 lipca 2010r. odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej (listopad 2012 r.)

64. Krzysztof Heliniak - członek PZŁ od 1994 r., Towarzystwa od 1 lipca 2010 r.; sędzia OSŁ w Rzeszowie od 2010 r.  

65. Antoni Pomykała - członek PZŁ i Towarzystwa od listopada 2010r., selekcjoner od 2013r.

66. Ireneusz Szegda - członek PZŁ i Towarzystwa od listopada 2010r., selekcjoner od 2013 r.

67. Łukasz Waszkowski - członek PZŁ i Towarzystwa od listopada 2010 r., selekcjoner od 2013 r.

68. Angelika Sudoł - członek PZŁ i Towarzystwa od 15 czerwca 2011r.

69. Leszek Bieleń - członek PZŁ i Koła od listopada 2011r., selekcjoner od 2014 r.

70. Andrzej Guzy - członek niemacierzysty Koła od listopada 2011 r.

71. Paweł Dec - członek PZŁ i Koła od listopada 2012 r., selekcjoner od 2015 r.

72. Dariusz Lonc - członek PZŁ i Koła od listopada 2012 r., selekcjoner od 2015 r.

73. Sabina Ślęzak-Barczak - członek PZŁ i Koła od listopada 2012 r., selekcjoner od 2015 r.

74. Mariusz Spyra - członek PZŁ od listopada 2012 r.,  Koła od lutego 2013 r.

75. Dariusz Gil - członek PZŁ i Koła od lipca 2013 r., selekcjoner od 2016 r.

76. Piotr Selwa - członek PZŁ i Koła od lipca 2013 r.

77. Tomasz Fabiński - członek PZŁ i Koła od sierpnia 2013 r., selekcjoner od 2015 r.

78. Łukasz Sudoł - członek PZŁ i Koła od sierpnia 2013 r.

79. Grzegorz Konefał - członek PZŁ od 2012 r., Koła od listopada 2013 r., selekcjoner od 2017 r.

80. Stanisław Bieleń - członek PZŁ od 2012 r., Koła od listopada 2013 r.

81. Krzysztof Konefał – członek PZŁ i Koła od sierpnia 2014 r., selekcjoner od 2017 r.

82. Łukasz Błażej – członek PZŁ i Koła od września 2014 r., selekcjoner od 2017r.

83. Krystian Merda – członek PZŁ i Koła od września 2014 r., selekcjoner od 2017 r.

84. Piotr Kowalik - członek PZŁ i Koła od września 2014 r.

85. Łukasz Kloc - członek PZŁ i Koła od listopada 2014 r., selekcjoner od 2017 r.

86. Przemysław Porada - członek PZŁ i Koła od listopada 2015 r. 

87. Piotr Szeliga - członek PZŁ od 2012 r., Koła od 2016 r., selekcjoner od 2016r.

88. Piotr Frysztak - członek PZŁ i Koła od maja 2016 r.

89. Krzysztof Mech - członek PZŁ i Koła od sierpnia 2016 r. 

90. Jan Faryniarz - członek PZŁ i Koła od września 2016 r.