Witamy w serwisie internetowym Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

Najnowszy komunikat

Noworoczne spotkanie

22 luty 2020

W dniu 7 lutego 2020 r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie w miejscowości Żołynia w restauracji „Żołynianka”zorganizował spotkanie noworoczne dla myśliwych celem podsumowania m.in. działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, podziękowania działaczom za ich całoroczną pracę oraz włożony trud na rzecz naszego zrzeszenia. Na spotkanie to zostali licznie zaproszeni przedstawiciele   naszego Koła wraz z Zarządem .  

Po uroczystych przemówieniach Przewodniczącego Zarządu Okręgowego jak również niektórych zaproszonych gości, Łowczy Okręgowy Kol. Marcin Hendzel, wręczył osobom szczególnie wyróżniającym się w pracy społecznej podziękowaniaw postaci pamiątkowych kordelasów, dyplomów, statuetek, grawertonów.

Za ofiarne zaangażowanie się w pracę społeczną i działalność na rzecz etyki, kultury łowieckiej i kolekcjonerstwa, podziękowania otrzymało także liczne grono członków Naszego Koła. Osoby uhonorowane to:  Kol. Jan Banaś, Kol. Edward Lech, Kol. Zbigniew Dec, Kol. Zbigniew Porada,  i Kol. Marek Zdeb. Uhonorowanie tak licznego grona naszych członków świadczy o   roli jaką  „ Towarzystwo Myśliwych” poprzez swoją działalność spełnia w promowaniu łowiectwa, etyki, kultury łowieckiej i kolekcjonerstwa nie tylko w Okręgu Rzeszowskim ale także na arenie ogólnopolskiej. Zaproszeni goście, jak również sam Przewodniczący Zarządu Okręgowego Kol. Marcin Hendzel, podkreślali rolę promocji kultury łowieckiej wśród społeczeństwa, poprzez organizowanie wystaw ukazujących bogate zbiory kolekcjonerskie, spotkań literacko-kulturalnych, prelekcji, spotkań przy muzyce myśliwskiej, itd.

Po zakończonych uroczystościach odbyło się spotkanie koleżeńskie i „długie Polaków rozmowy” – jak to pomiędzy Polakami bywa, nie tylko na tematy stricte łowieckie. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń, uwag mających na celu zaplanowanie oraz ulepszenie przyszłych działań na rzecz Polskiego łowiectwa.

Najnowsze galerie