Obwody łowieckie

Tereny Koła to niegdyś południowy skraj Puszczy Sandomierskiej. Rozciągają się na północ od granic Rzeszowa w kierunku Głogowa Młp. pow. Kolbuszowę, następnie na wschód do Raniżowa, przez Nienadówkę i Medynię Głogowską oraz na południe w kierunku miasta.

Uchwałą Nr XXVIII/503/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2008r. dokonano zmiany numerów i aktualizacji powierzchni obwodów łowieckich.

Obwód 73 - Wysoka Głogowska o powierzchni 6152 ha, w tym 2996 ha lasów

Obwód 73 (dawny 35) - Wysoka Głogowska

aktualna powierzchnia 6152 ha, w tym 2996 lasów (poprzednio powierzchnia 7250 ha w tym 3190 ha lasów, co stanowiło ok. 44% powierzchni terenu).

Obwód 86 - Bór - o powierzchni 5851 ha, w tym 1098ha lasów

Obwód 86 (dawny 36) - Bór

aktualna powierzchnia 5851 ha, w tym 1098 ha las (poprzednio powierzchnia 6670 ha w tym 1060 ha lasów, co stanowiło ok. 16% powierzchni terenu)

Obwód 74 - Medynia o powierzchni 4244 ha w tym 975 lasów

Obwód 74 (dawny 37) - Medynia

powierzchnia  4244 ha w tym 975 lasy (poprzednia powierzchnia 4 910 ha w tym 650 ha lasów, co stanowilo ok. 13% powierzchni terenu)

Obwód łowiecki aktualnie Nr61 Kłapówka o powierzchni 6311 ha, w tym 1595 lasów

Obwód 61 (dawny 27) - Kłapówka

powierzchnia po aktualizacji 6311 ha, w tym 1595 ha lasów (poprzednio 7 290 ha w tym 1 550 ha lasów, co stanowiło ok. 21% powierzchni terenu).