Komunikaty

Zimowe dokarmianie

21 luty 2021

Święta i Nowy Rok

16 grudzień 2020

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,

odpoczynku od codziennych trosk,

świąt niosących nadzieję

na lepszy NOWY ROK

Koleżankom i Kolegom myśliwym wraz z Rodzinami

oraz wszystkim sympatykom łowiectwa

życzy

Zarząd Koła

 

 

 

Św. Hubert

3 listopad 2020

Wszystkim Koleżankom i Kolegom myśliwym oraz sympatykom łowiectwa

w dniu święta naszego Patrona, składamy najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie naznaczonym epidemią.  

Niech święty Hubert bezpiecznie  prowadzi Was przez knieje, darzy pewną ręką,

przypomina o poszanowaniu ojczystej  przyrody, etyki

i tradycji łowieckiej.

 

Zarząd Koła

Imprezy kynologiczne

9 sierpień 2020

140 lat „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie – Komisja Kynologiczna,

„Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie

Klub Alpejskiego Gończego Krótkonożnego przy ZG PZŁ

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Rzeszowie

 

            W bieżącym roku upływa 140 lat od powstania najstarszego Koła Łowieckiego w Polsce – „Towarzystwa Myśliwych” w Rzeszowie. Dla upamiętnienia tego Jubileuszu,  w dniach 12 – 13 września 2020 r.  organizowany jest cykl imprez kynologicznych  w Wysokiej Głogowskiej nr 598, na terenie Dworku Myśliwskiego im. Ignacego Gumińskiego – Założyciela Koła.

            W Wysokiej Głogowskiej odbędą się:

-   warsztaty szkoleniowe dla menerów i młodych psów z zakresu pracy na tropach suchych i  sfarbowanych

- przegląd kwalifikujący do hodowli psów dokonywany przez sędziów międzynarodowych (organizator ZKwP O/Rzeszów)

-    Konkurs pracy Posokowców (Krajowy Konkurs Posokowców i dla AGK)

 

W dniu 12 września 2020 r. (sobota)

- od godz. 8,oo - warsztaty i ocena hodowlana

- godz. 1500  - przegląd  kwalifikujący do hodowli psów - ring na terenie Dworku (oceniają sędziowie międzynarodowi dla danej grupy).

Po zakończeniu oceny – podsumowanie warsztatów i ognisko integracyjne.

 

W dniu 13.09.2020 r. ( niedziela)

Krajowy Konkurs pracy Posokowców

- godz. 700  - 1300  - konkurs

- godz. 1400 – podsumowanie Konkursu i dwudniowego spotkania.

 

        Szczegółowe informacje o imprezach, w tym dotyczące udziału i zgłoszeń, znajdują się na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie.   

       Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego (COVID-19), Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie, z odwołaniem wszystkich imprez włącznie.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem

DARZ BÓR

Zarząd Koła

 

 

Prawo dziecka do udziału w polowaniu

15 kwiecień 2020

dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM

Zakład Badań nad Wielojęzycznością

Instytut Lingwistyki Stosownej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Prawo dziecka do towarzyszenia w łowach

..............................................

Podsumowanie

Prawodawstwo w rozmaity sposób reguluje kwestię możliwości udziału osób poniżej 18 roku życia w polowaniach. Należy jednak podkreślić, że polskie prawo jest dość restrykcyjne w tym zakresie. W większości państw istnieją regulacje prawne dotyczą dostępu do broni i możliwości posługiwania się nią w toku wykonywania polowania. Nie ograniczają jednak praw rodzicielskich w zakresie podejmowania decyzji czy dziecko jest wystraczająco psychicznie przygotowane do udziału w polowaniu w charakterze biernego uczestnika, obserwatora.

             Dolna granica wieku uprawniająca do udziału w polowaniu i posługiwaniu się bronią myśliwską w wybranych krajach europejskich

 

Kraj

1. Wiek uprawniający do nabycia broni do celów łowieckich i posługiwania się nią bez nadzoru

2. Wiek uprawniający do posługiwania się bronią do celów łowieckich z  nadzorem

3. Wiek uprawniający do udziału w polowaniu w charakterze obserwatora

Austria

1. 18 lat       2. nie dotyczy    3. brak limitu wieku

Belgia

1. 18 lat      2. nie dotyczy    3. brak limitu wieku

Francja

1. 18 lat      2.  15 lat           3. brak limitu wieku

Holandia

1. 18 lat      2. nie dotyczy    3. brak danych

Irlandia

1. 16 lat za zgodą dorosłego   2. 14 lat   3. brak limitu wieku

Niemcy

1. 18 lat      2. 16 lat     3. brak limitu wieku

Norwegia

1. 16-18 lat  2. bark danych  3. brak limitu wieku

Na zwierzynę drobną wolno polować od 16 roku życia, a na grubą od 18 roku życia. Łapanie zwierzyny jest dozwolone od 16 roku życia, z wyłączeniem rysia, w którego przypadku należy mieć ukończone 18 lat

Polska

1. 18 lat  2. jedynie strzelanie sportowe przy nadzorze instruktora 3. 18 lat

Szwecja

1. 15 lat     2. brak danych     3. brak limitu wieku

Wielka Brytania

1. brak granicy wiek   2.  brak ograniczeń w zakresie broni gładkolufowej 3. brak limitu wieku

Włochy

1. 18 lat    2. jedynie strzelanie sportowe przy nadzorze instruktora  3. brak limitu wieku

Podsumowując, w większości państw przepisy w zakresie możliwości uczestniczenia w polowaniu w charakterze obserwatora są łagodniejsze niż w Polsce.

 

Wielkanoc

10 kwiecień 2020

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa 

składamy najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, pogody ducha,
zdrowia w tym trudnym okresie
oraz Wesołego Alleluja!


Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór!

Zarząd Koła

Noworoczne spotkanie

22 luty 2020

W dniu 7 lutego 2020 r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie w miejscowości Żołynia w restauracji „Żołynianka”zorganizował spotkanie noworoczne dla myśliwych celem podsumowania m.in. działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej, podziękowania działaczom za ich całoroczną pracę oraz włożony trud na rzecz naszego zrzeszenia. Na spotkanie to zostali licznie zaproszeni przedstawiciele   naszego Koła wraz z Zarządem .  

Po uroczystych przemówieniach Przewodniczącego Zarządu Okręgowego jak również niektórych zaproszonych gości, Łowczy Okręgowy Kol. Marcin Hendzel, wręczył osobom szczególnie wyróżniającym się w pracy społecznej podziękowaniaw postaci pamiątkowych kordelasów, dyplomów, statuetek, grawertonów.

Za ofiarne zaangażowanie się w pracę społeczną i działalność na rzecz etyki, kultury łowieckiej i kolekcjonerstwa, podziękowania otrzymało także liczne grono członków Naszego Koła. Osoby uhonorowane to:  Kol. Jan Banaś, Kol. Edward Lech, Kol. Zbigniew Dec, Kol. Zbigniew Porada,  i Kol. Marek Zdeb. Uhonorowanie tak licznego grona naszych członków świadczy o   roli jaką  „ Towarzystwo Myśliwych” poprzez swoją działalność spełnia w promowaniu łowiectwa, etyki, kultury łowieckiej i kolekcjonerstwa nie tylko w Okręgu Rzeszowskim ale także na arenie ogólnopolskiej. Zaproszeni goście, jak również sam Przewodniczący Zarządu Okręgowego Kol. Marcin Hendzel, podkreślali rolę promocji kultury łowieckiej wśród społeczeństwa, poprzez organizowanie wystaw ukazujących bogate zbiory kolekcjonerskie, spotkań literacko-kulturalnych, prelekcji, spotkań przy muzyce myśliwskiej, itd.

Po zakończonych uroczystościach odbyło się spotkanie koleżeńskie i „długie Polaków rozmowy” – jak to pomiędzy Polakami bywa, nie tylko na tematy stricte łowieckie. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń, uwag mających na celu zaplanowanie oraz ulepszenie przyszłych działań na rzecz Polskiego łowiectwa.

Targi w Lublinie

15 listopad 2019

Życzenia

30 październik 2019

Targi łowiectwa

15 październik 2019

Zapraszamy!